O mnie

Kwalifikacje

Dyplom lekarza otrzymałem w 1983 r będąc absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) w Katowicach. I stopień specjalizacji z psychiatrii uzyskałem w 1987 r, tytuł specjalisty psychiatry w 1990 r. Certyfikat psychoterapeuty (nr 225) zdobyłem w 1993r, a certyfikat superwizora psychoterapii (nr 76) w 2002 r. Oba certyfikaty wydała Sekcja Naukowa Psychoterapii i Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Podejście terapeutyczne

Jestem psychoterapeutą integracyjnym. Bliskie jest mi podejście psychodynamiczne czerpiące z dorobku psychoanalizy, zwłaszcza nurtu poskleinowskiego i teorii relacji z obiektem. Doceniam podejścia integrujące różne nurty w psychoterapii jak psychoanaliza relacyjna, neuropsychoanaliza, czy terapia koherencji. Wykorzystuję w swojej pracy niektóre koncepcje i techniki poznawczo – behawioralne. Uważam za aktualne twierdzenie Arnolda Lazarusa o konieczności dostosowywania formy terapii do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. W wielu przypadkach uznaję za celowe i pożyteczne łączenie psychoterapii z farmakoterapią, chociaż rozumiem, że rola psychoterapeuty i lekarza bywa trudna, choć na ogół możliwa do pogodzenia. W roli psychoterapeuty staram się nie zapominać o tym, że jestem lekarzem, a w roli psychiatry towarzyszy mi myślenie o psychologicznych i relacyjnych uwarunkowaniach problemów pacjenta.

Zajmuję się leczeniem, psychoterapią indywidualną : zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem, depresji, zaburzeń psychotycznych i zaburzeń osobowości. Proponuję kompleksową diagnozę i leczenie problemów związanych ze spektrum zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Konsultacje systemowe z partnerem, lub rodziną pacjenta uważam za pożyteczne, a czasem konieczne w pracy klinicznej na różnych etapach diagnozy i terapii. Nie prowadzę już obecnie terapii par, czy rodzin.

Biografia zawodowa

W latach 1985 – 2013 pracowałem w Szpitalu Centrum Psychiatrii w Katowicach. Moim mentorem i nauczycielem zawodu był niezapomniany dr Krzysztof Czuma. Pełniłem funkcje asystenta, następnie zastępcy ordynatora oddziału ogólnopsychiatrycznego, od 1995 r kierownika Oddziału Depresji. W latach 2001 -2013 współtworzyłem program pełniąc rolę ordynatora Oddziału Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych – stacjonarnego oddziału psychiatrycznego o profilu psychoterapeutycznym. Dużo zawdzięczam swoim współpracownikom z tamtych czasów: dr Bartoszowi Wronie, dr Aleksandrze Niesler – Zachariasiewicz, mgr Teresie Wajand, mgr Magdalenie Klasik, mgr Maji Kowalskiej – Zachariasiewicz, dr Magdalenie Pirożek – Ławniczek i wielu innym, których nie jestem w stanie tutaj wymienić.

Pracowałem również jako konsultant Państwowego Szpitala Klinicznego ŚlAM w Katowicach (1987-1994) i konsultant Oddziału Toksykologicznego Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu(1994-97).

Od 1990r prowadzę gabinet prywatny, a od 1998r wraz z żoną Haliną Ośrodek Medyczny Centrum Promocji Zdrowia w Jaworznie.

Od momentu uzyskania kwalifikacji superwizora prowadzę superwizje indywidualne, grupowe i superwizje zespołów terapeutycznych dla psychoterapeutów i osób szkolących się w psychoterapii.

Moim pierwszym superwizorem psychoterapii był mgr Kazimierz Bierzyński. Ważną osobą w moim rozwoju, z którego doświadczenia, kreatywności i wiedzy nadal chętnie korzystam, jest mój kolega superwizor, psychoterapeuta i psychodramatysta mgr Jarosław Gliszczyński.

Szkolenia i superwizja w zakresie psychoterapii

Podstawowe szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej (Kraków, prof. Jerzy Aleksandrowicz, 1990 – 2002), kurs podyplomowy Podejście Systemowe w Terapii Rodzin (1995/97) organizowany przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii pod kierownictwem prof. Marii Orwid z udziałem w grupie genogramowej, Studium Pomocy Psychologicznej dr Jerzego Melibrudy z treningiem osobistym, uczestniczyłem też w trzech edycjach „Wstępu do hipnozy ericksonowskiej” Krzysztofa Klajsa. Niezapomnianym przeżyciem były warsztaty metody voice dialogue prowadzone przez Gerarda Fasera. Przez kilka lat byłem uczestnikiem grupy seminaryjno – superwizyjnej prowadzonej przez Iwonę Nidecką – Bator i Marzenę Kaim psychoanalityczki szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, których wiedzy i wnikliwości superwizyjnej wiele zawdzięczam.

Uczestniczę w grupie superwizyjnej i ustawicznego kształcenia superwizorów psychoterapii pod egidą Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Doświadczenia w prowadzeniu szkoleń

Od początku istnienia Śląskiej Szkoły Psychoterapii w Gliwicach ( 2007r), który jest kursem psychoterapii atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzę wykłady i warsztaty dla jej uczestników i jestem członkiem jej rady programowej. Od 2005 r prowadzę wykłady i warsztaty dla uczestników Kursu Psychoterapii Psychoanalitycznej Szpitala im. Babińskiego w Krakowie. Uczestniczę jako superwizor, prowadzący warsztaty i wykłady w szkoleniach organizowanych przez Katowicki instytut Psychoterapii i Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu.

Prowadzę wykłady z psychiatrii dla uczestników studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego.

Publikacje

Jestem autorem kilku artykułów (głównie kazuistycznych) opublikowanych w Postępach Psychiatrii i Neurologii, serii artykułów poglądowych w czasopiśmie Lekarz, autorem kilku wystąpień na polskich konferencjach naukowych. Byłem współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem kilku konferencji Kazuistyka w Psychiatrii w Szczyrku (1999-2007), które zapamiętałem jako ważne i inspirujące doświadczenia. Jestem recenzentem czasopisma Psychoterapia wydawanego przez SNP PTP.

Przewiń do góry